Tôn Vòm

Hệ tôn lợp bao che

Tôn Vòm

Tấm lợp được uốn thành dạng vòm trên một phần hoặc cả chiều dài tấm tôn sóng vuông các loại với bán kính từ 250mm - 25m tùy theo yêu cầu thiết kế. Trường hợp bán kính cong của mái vòm lớn hơn 25m thì có thể tự uốn cong được mà không cần phải qua gia công bởi thiết bị đối với các loại tôn có độ dày thấp hơn 0.5mm .

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá