Hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý

Đông Á có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được xây dựng đồng bộ và nâng cấp, cập nhật thường xuyên bởi tiêu chí “Chất lượng là trách nhiệm, tự trọng và danh dự kinh doanh”. Chúng tôi cũng thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, trường học, tổ chức nghiệp đoàn để không ngừng nâng cao năng lực quản lý của mình tại các mảng như: Sản xuất tinh gọn, Công trình xanh và An toàn lao động

 

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá