Năng lực thi công

Năng lực thi công

 

An toàn lao động tại công trường là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đông Á. Tại công trường của Đông Á sẽ là công trường không có tài nạn xảy ra, Tất cả các hoạt động liên quan đến công tác kiểm tra đảm bảo, tập huấn và hướng dẫn luôn được chúng tôi thực hiện thường xuyên và liên tục trong toàn bộ quá trình làm việc tại dự án

 

 

Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của Đông Á.

 

Vì vậy, chúng tôi luôn đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu.

Mọi rủi ro được giảm thiểu tối đa bằng cách tổng hòa các biện pháp kỹ thuật, trang bị bảo hộ, đào tạo nhận thức và kiểm soát chặt chẽ
tại mỗi dự án

 

Mỗi ngày, việc kiểm tra trang thiết bị bảo hộ lao động luôn được Đông Á thực hiện nghiêm túc và triệt để.

“Chúng tôi tin rằng, mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể ngăn chặn được. “
 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá