Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

 

Sức khỏe của cán bộ công nhân viên là điều quan trọng nhất với Đông Á. Việc đảm bảo một sức khỏe tốt để làm việc và công tác là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Bởi vậy Chúng tôi luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân sự tại công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THĂM KHÁM SỨC KHẺO ĐỊNH KỲ TẠI ĐÔNG Á

 

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá