Năng lực

Năng lực

Văn hóa doanh nghiệp

Sức khỏe của cán bộ công nhân viên là điều quan trọng nhất với Đông Á. Việc đảm bảo một sức khỏe tốt để làm việc và công tác là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Bởi vậy Chúng tôi luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân sự tại công ty.

Hệ thống quản lý

Đông Á có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được xây dựng đồng bộ và nâng cấp, cập nhật thường xuyên bởi tiêu chí “Chất lượng là trách nhiệm, tự trọng và danh dự kinh doanh”. Chúng tôi cũng thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, trường học, tổ chức nghiệp đoàn để không ngừng nâng cao năng lực quản lý của mình tại các mảng như: Sản xuất tinh gọn, Công trình xanh và An toàn lao động

Năng lực thi công

Với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nhiệm, trang thiết bị sản xuất hiện đại

Năng lực sản xuất

Với hệ thống nhà máy sản xuất với dây chuyền hiện đại Công xuất sản xuất tấm lợp, tấm sàn: 1800 tấn/tháng, Công xuất sản xuất xà gồ: 500 tấn/tháng

Năng lực nhân sự

Với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nhiệm, trang thiết bị sản xuất hiện đại

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá