Tôn sóng tròn

Hệ tôn lợp bao che

Tôn sóng tròn

Tôn sóng tròn là tấm lợp kim loại mạ hợp kim, khổ hữu dụng 910mm, với các sóng dạng tròn bán kính 35mm, khoảng cách giữa các múi 130mm. Ưu điểm : Có tính thẩm mỹ cao, là giải pháp pháp rất phù hợp với tôn thưng ngang.

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá