Tôn PU 5 sóng (cách nhiệt 2 lớp)

Hệ tôn lợp bao che

Tôn PU 5 sóng (cách nhiệt 2 lớp)

Là loại tấm lợp cách âm với cấu tạo bởi 3 lớp: Tôn + Lớp PU + Lớp màng PP/PVC. Nhờ công nghệ tiên tiến và đặc tính bám dính đặc biệt của chất PU với bề mặt tôn và màng PP/PVC tạo thành một khối thống nhất, chắc chắn và phẳng tuyệt đối mà không một loại keo dán nào có được.

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá