Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

 

Ngay từ khi thành lập, Ban lãnh đạo tại Đông Á luôn đặt cao mục tiêu hiện tại hóa nhà máy sản xuất bằng dây chuyền và nhưng trang thiết bị máy móc hiện đại nhất, để đảm báo chất lượng sản phẩm cho các dự án luôn tốt nhất. 

Công xuất hiện tại của nhà máy sản xuất của Đông Á với Công xuất sản xuất tấm lợp, tấm sàn là: 1800 tấn/tháng, Với Công xuất sản xuất xà gồ: 500 tấn/tháng

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC TẠI NHÀ MÁY.

 

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá