Tôn Cliplock 420

Hệ tôn lợp bao che

Tôn Cliplock 420

KLIP-LOK là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, sóng cao, khỏe, thoát nước nhanh. Chiều cao sóng là 41mm, khổ hiệu dụng 420mm phù hợp cho mái nhà công nghiệp khẩu độ lớn.

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá