Sóng ngói

Hệ tôn lợp bao che

Sóng ngói

Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, sóng giả ngói.

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá