Tôn 11 sóng dân dụng

Hệ tôn lợp bao che

Tôn 11 sóng dân dụng

Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, sóng nhỏ, khỏe, đẹp.

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá