Tôn 6 sóng công nghiệp

Hệ tôn lợp bao che

Tôn 6 sóng công nghiệp

Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, sóng khỏe, nhiều gân.

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá