Sóng Cliplock 985

Hệ tôn lợp bao che

Sóng Cliplock 985

Sóng Cliplock 985 là loại tấm lợp chế tạo từ tôn mạ hợp kim khổ hữu dụng 985, với việc sử dụng nguyên khổ cuộn tôn sẽ tối đa hóa chi phí cho khách hàng sử dụng sóng tôn này

NHẬN BÁO GIÁ x

Báo giá